Termeni și condiții

I. Informații generale despre companie

SC Fashion Men Style SRL (denumită în continuare Compania) este o persoană juridică înființată potrivit legislației române:
Nr. de înregistrare la Registrul comerțului: J40/3612/2014
Codul fiscal: RO32968162
Sediul în Bucureşti, Maior Coravu, nr. 45, bl H2, Sc. A, Et. 1, Ap. 7, sector 2.
Capitalul social este de 400 lei
Conturi bancare:
Raiffeisen Bank sucursala Decebal, Bucureşti
RO71 RZBR 0000 0600 1672 2303 (pentru tranzacţii în lei)

II. Termeni și condiții generale

II.1. Preambul

II.1.1. Vizitarea site-ului adinabuzatu.ro, crearea contului de client și achiziționarea de produse presupune acceptarea politicii de utilizare a site-ului, precum și a termenilor și condițiilor comerciale detaliate mai jos.

II.1.2. Compania își rezervă dreptul de a face modificari ale acestor termeni și condiții, precum si orice alte modificari asupra site-ului adinabuzatu.ro, fără vreo notificare prealabilă. Accesând pagina destinată politicilor de utilizare, utilizatorul/clientul va putea citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

II.1.3. Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația Utilizatorilor de a înceta accesarea site-ului adinabuzatu.ro.

II.2. Definiții

II.2.1. Compania – SC Fashion Men Style SRL, cu datele de identificare arătate în informațiile generale ale companiei.

II.2.2. Utilizatorul – orice persoană care accesează site-ul adinabuzatu.ro. Utilizatorul va putea fi definit şi ca Beneficiar sau Client.

II.2.3. Termeni și condiții adinabuzatu.ro – totalitatea prevederilor legale ce au în vedere relația comercială și contractuală dintre companie și utilizator/client, respectiv: încheiere contract, drepturi și obligații ale părților, modalități de plată, modalități de livrare, politica de retur a companiei, răspunderea contractuală, garanția produselor, încetarea contractului.

II.3. Drepturile și obligațiile părților

II.3.1. Utilizatorul:
a. Confirmă că are întreaga răspundere legală sau că este capabil să îşi asume obligaţii legale, având în vedere că prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate financiară cu privire la utilizarea Sistemului.
b. Se angajează să navigheze pe site-ul adinabuzatu.ro și să își creeze cont exclusiv pentru cumpărarea de articole puse la vanzare de către companie, evitând orice acţiune rău intenţionată menită să îi aducă (Utilizatorului) foloase necuvenite.
c. Nu își va crea cont pe site folosind identităţi false și nici nu va plăti pentru produsele cumpărate cu carduri de credit pentru care nu deţine acceptul titularului de a le folosi.

II.3.2. Compania:
a. Se angajează să ofere produse și servicii la cele mai înalte standarde tuturor Clienţilor ce doresc să achiziționeze produse prin intermediul site-ului adinabuzatu.ro
b. Va respecta obligația de informare a Utilizatorului, prin publicarea prezentelor termeni și condiții pe site-ul adinabuzatu.ro.

II.4. Limitarea răspunderii

II.4.1. Compania precizează faptul că navigarea pe site și creearea contului de client se va face exclusiv pe cheltuiala și riscul Utilizatorului. Compania nu garantează că aceste acțiuni nu vor fi lipsite de erori la fel cum nu garantează nici că rezultatele căutării vor îndeplini cerințele Utilizatorului în ceea ce privește conținutul, precizia și utilitatea informațiilor primite.

II.4.2. Compania nu este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract în următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Utilizatorului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care Compania nu le putea prevedea sau evita,
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor și produselor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

II.4.3. Site-ul adinabuzatu.ro și materialele aferente sunt oferite așa cum sunt și atât timp cât sunt disponibile.

II.4.4. Compania nu va fi făcută responsabilă și nici nu garantează, expres sau implicit, în niciun fel, pentru funcționarea/funcționalitatea site-ului, informațiile sau conținutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

II.4.5. Compania nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive, de consecință sau alte daune (incluzând, fără limitări, pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilității de a utiliza materialele disponibile în acest site sau în orice website legat, chiar dacă suntem avizați de o astfel de posibilitate, nici față de orice cerere a unei terțe părți.

II.5. Rezilierea/ denunțarea unilaterală

II.5.1. Utilizatorul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în totalitate sau în parte contractul, în conformitate cu termenii și condițiile Companiei.

II.5.2. În situația în care rezilierea/denunțarea unilaterală este imputabilă Utilizatorului, acesta este obligat la plata de despăgubiri.

II.6. Forța majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen si/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

II.7. Dispoziții finale

II.7.1. Compania poate aduce modificari termenilor si conditiilor de utilizare, fara a anunta acest lucru anterior in continutul site-ului. Revine obligația Utilizatorilor sa recitească termenii si conditiile de utilizare de fiecare dată cand accesează sau utilizează site-ul www.adinabuzatu.ro. Utilizarea site-ului ulterior modificarii acestor termeni constituie acceptarea termenilor si conditiilor modificate.

II.7.2. Termenii și condițiile Companiei sunt în conformitate cu legislația românî în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o încălcare a drepturilor Companiei și poate atrage raspunderea civilă, contravențională sau, dupa caz, penală a persoanei în culpă.

II.7.3. Site-ul adinabuzatu.ro poate conține link-uri către diverse alte site-uri. Atunci când sunt accesate aceste site-uri, Utilizatorii au obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

II.7.4. Înregistrarea pe site și plasarea comenzii reprezintă acordul expres cu privire la termenii și condițiile contractuale.

III. Termeni și condiții specifice

III.1. Sigiliul aplicat de Companie

III.1.1. Pe fiecare produs comercializat se va aplica un sigiliu de plastic/carton. Sigiliul astfel aplicat pe produs nu împiedică sub nicio formă probarea articolului vestimentar, astfel încât Clientul are posibilitatea efectivă de a vedea dacă produsul comandat corespunde mărimii lui, putând să îl returneze în situația în care, din orice motiv, nu dorește achiziționarea lui.

III.1.2. Sigiliul constă într-o hologramă, de al cărei șnur este prins certificatul de garanție și cartonașul cu intrucțiunile de îngrijire.

III.1.3. În situația în care Clientul dorește retragerea din contract, returul produselor și restituirea prețului plătit, acesta o va putea face fără nicio problemă, însă va trebui să păstreze intact sigiliul aplicat, pentru a se putea face dovada că produsul vestimentar achiziționat nu a fost purtat și poate fi revândut de către Companie.

III.1.4. Prin crearea contului de client pe site-ul adinabuzatu.ro și comandarea de produse de pe site, Clientul își manifestă acordul expres cu privire la posibilitatea returnării produsului numai cu păstrarea sigiliului aplicat.

III.2. Politica prețurilor, modalități de plată și de livrare

III.2.1. Preturile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte. Toate preturile includ TVA. Costul final al tranzacției va include valoarea produselor comandate și costul transportului.

III.2.2. Plata se poate face prin oricare din modalitățile de plată acceptate. Compania își rezervă dreptul de a schimba prețurile de vânzare ale produselor prezentate, atunci când consideră necesar.

III.2.3. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile, deoarece, între momentul plasării comenzii și momentul procesării acesteia, stocul se poate modifica. Dacă un produs comandat nu mai este pe stoc, Compania se obligă să anunțe clientul care a făcut comanda cu privire la indisponibilitatea produsului, în cel mai scurt timp posibil.

III.2.4. Compania va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către Companie.

III.2.5. Comenzile sunt trimise prin poștă sau prin firma de curierat rapid specializat.

III.2.6. Metode de plată: plata se va putea face ramburs, cu cardul sau plată prin transfer bancar.

III.3. Dreptul de retragere al clientului

III.3.1. Potrivit legii (OUG 34/2014), consumatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile lucrătoare, fără a justifica decizia de retragere și fără a putea fi obligat la alte costuri. Termenul se calculează de la momentul la care clientul intră în posesia fizică a produselor comandate.

III.3.2. În termen de 14 zile lucrătoare de la decizia de retragere exprimată de client, acesta este obligat să restituie produsele comandate, pe cheltuiala sa.

III.3.3. Din momentul în care comerciantul primește produsele restituite, iar acestea sunt conforme, potrivit art. III.1., va trebui să restituie banii clientului, în aceeași modalitate în care i-a primit, cu excepția situației în care clientul acceptă și altă modalitate de plată.

III.3.4. Există o excepție de la dreptul de retragere al clientului, în situația în care produsul comandat este personalizat/modificat, după mărimea sau solicitarea clientului: furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar. În această situație, comerciantul nu este obligat să restituie banii încasați de la client.

III.4. Politica de retur

III.4.1. Pentru ca returnarea produsului comandat să decurgă fără probleme, clienții sunt rugați să aibă în vedere următoarele aspecte:
– este necesară completarea formularului de retur (document separat).
– este necesar ca produsul/produsele de returnat să îndeplinească o serie de condiții de retur, prezentate mai jos.
– pentru returnarea mai multor produse de același fel, se poate completa un singur formular de retur.
– pentru returnarea mai multor produse diferite, este necesar cate un formular de retur, pentru fiecare produs.

III.4.2. Procedura de retur:
III.4.2.1. Compania garantează respectarea tuturor prevederilor OG 34/2014 în ceea ce privește dreptul clienților de retragere din contractul încheiat la distanță și returul produselor cumpărate online.
III.4.2.2. În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract pentru achiziții online în cadrul termenului legal de retragere din contract, acesta trebuie să-și exprime intenția de retragere din contract în termen de 14 zile, termen care curge din ziua următoare zilei în care au primit coletul. Produsele pot fi returnate prin curier sau personal în magazinul TRENDS by Adina Buzatu din Mall Băneasa.
III.4.2.3. În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract pentru achiziții online în cadrul termenului legal de retragere din contract, iar bunurile sunt returnate și se constată că acestea îndeplinesc condițiile de retur, Compania va returna contravaloarea acestora, în 14 zile de la returul bunurilor, prin aceeași modalitate în care i-a primit.
III.4.2.4. Compania va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute.
III.4.2.5. Clientul/Cumpărătorul care solicită retragerea din Contract va suporta costul cu returul bunurilor, acesta nefiind suportat de către Companie.

III.4.3. Condiții de retur
III.4.3.1. Produsele pe care le returnați trebuie să fie în aceeași stare în care se aflau în momentul livrării, nepurtate, fără pete, urme de folosire sau orice deteriorări. Nu se acceptă la retur produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate sau care au fost deteriorate: urme de uzură sau folosire, zgârieturi etc.; de asemenea, nu sunt acceptate produsele care nu sunt însoțite de toate accesoriile.
III.4.3.2. Returul se face împreună cu toate accesoriile în original, certificatul de garanție în original și toate documentele cu care a fost livrat produsul. Dacă produsele de returnat au fost însoțite de eventuale cadouri, trebuie returnate și acestea. Ca returul să fie procesat mai rapid, ideal este ca produsul să fie returnat însotit de etichetele cu care l-ați primit.
III.4.3.3. Returul produselor nu va fi acceptat, dacă acesta nu prezintă sigiliul intact, așa cum este descris la art. III.1.
III.4.3.4. În cazul produselor, husa în care sunt livrate acestea este considerată a fi accesoriul produsului principal, iar returul produsului se face cu tot cu husa.
III.4.3.5. În cazul pantofilor, aceștia vor avea aplicat sigiliul pe taplă, astfel că dacă sigiliul nu va fi intact, respectivul produs nu este eligibil pentru retur.
III.4.3.6. Cutia pantofilor, catalogul din cutie, sacii de depozitare ai pantofilor și șireturile de rezervă sunt toate accesorii ale pantofilor, fiind destinate modelului de pantofi împreună cu care au fost livrate, motiv pentru care nu se acceptă returul fără aceste produse.
III.4.3.7. Diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, va fi imputată consumatorului în vederea readucerii produsului în starea anterioară sau într-o stare care să permită recomercializarea acestuia, cu o pondere între 0% și 50% din valoarea de achiziție a acestuia.
III.4.3.8. Exemple de astfel de diminuări de valoare sunt: textilele impregnate cu mirosuri, pătate sau descusute, produsele din piele ce prezintă urme de folosire, de genul curelelor cu urme de purtare, cutare, pantofi ce au tălpile de piele zgâriate sau au fețele cutate.
IMPORTANT: Întrucât suntem siguri că și dumneavoastră vă doriți să primiți produse noi atunci când achizitionați online, vă rugăm să le returnați în starea în care le-ati primit. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, consumatorul trebuie să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: consumatorul poate să încalțe o pereche de pantofi pentru a vedea dacă îl strâng sau îi sunt largi, însă nu poate ieși cu ei la plimbare întrucât vor prezenta urme de uzură.
III.4.3.9. Conform legislației în vigoare, clientul nu este obligat să restituie produsul cumpărat în ambalajul în care a fost depozitat în vederea transportului. Astfel, hainele care sunt în husa lor originală, vor fi ambalate în cutii, pentru a fi expediate către client. În același mod, cutia de pantofi va fi ambalată în altă cutie, în vederea transportului. Clientul este exonerat de la obligația restituirii ambalajelor de transport, întrucat husele sau cutiile originale reprezintă accesorii ce trebuie să fie restituite în situația returului, în conformitate cu art. III.4.3.2.–III.4.3.7.

III.4.4. Bunuri/servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere
III.4.4.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract urmatoarele:
a. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului ca după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
b. Furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c. Furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărator sau personalizate în mod clar, ca produsele bespoke, made-to-measure sau asupra cărora s-au făcut modificări conform specificațiilor clienților;
d. Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e. Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
f. Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
g. Furnizarea de consumabile.

III.5. Garanția produselor

III.5.1. Compania oferă o garanție de conformitate a produselor cumpărate, pe o perioadă de 30 de zile. Astfel, această garanție reprezintă protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

III.5.2. Compania nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.

III.5.3. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare produs, un talon de garanție care conține condițiile și termenul de garanție.

III.5.4. Pentru o corectă comunicare a talonului de garanție aferent produsului din comandă, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi existente în Cont.

III.5.5. Alături de talonul de garanție, produsele comercializate sunt însoțite și de factura fiscală. În cazul în care apar dubii referitoare – dar fără a se limita – la autenticitatea produsului, consumatorul are dreptul de a se adresa instituțiilor abilitate, în acest caz Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

III.5.6. Compania nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site.

III.6. Litigii

III.6.1. Prin vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe site-ul adinabuzatu.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizator și Companie.

III.6.2. În cazul unor eventuale conflicte între Companie și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

III.6.3. Pentru soluționarea online a litigiilor, vă rugăm accesați acest link.

III.7. Declinarea responsabilităților

III.7.1. Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod – în ceea ce privește culoarea, aspectul, textura materialului etc. Compania nu este răspunzătoare pentru posibilele diferențe de culoare între cea vizualizată prin intermediul unui anumit tip de monitor folosit de client și cea a produsului în sine.

III.7.2. Singura obligație a Companiei, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor comandate, este rambursarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv.

III.7.3. Produsele comandate pot fi returnate în termen de 14 zile de la data primirii. Acestea trebuie să fie returnate împreună cu toate accesoriile originale și în aceleași condiții în care au fost livrate, respectând condițiile de returnare impuse de Companie. În caz contrar, Compania își rezervă dreptul de a refuza returnarea.

III.7.4. Compania nu răspunde de eventualele defecțiuni/deficiențe ale produselor cumpărate prin comanda pe site și nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel. În acest caz obligațiile sale sunt: de a înapoia banii clientului după returnarea produsului defect, înlocuirea acestuia cu un altul care să corespundă cu descrierea realizată pe site sau posibilitatea de a păstra contravaloarea produsului în contul său de utilizator și folosirea acestora la o viitoare comandă.

III.7.5. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare pe site în ceea ce privește prețurile sau alte date/informații legate de produse, directe sau indirecte. În cazul în care prețurile sau alte informații referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Compania își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul, în cel mai scurt timp, despre eroarea aparută, daca livrarea nu s-a efectuat încă.

III.7.6. În cazul în care prețurile sau alte detalii despre produsele comercializate sunt afișate greșit din cauza unor erori tehnice de procesare a informațiilor, compania își rezervă dreptul de a nu onora comenzile pentru produsul respectiv / produsele respective și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea survenită prin orice mijloc de comunicare.

III.8. Promoții și concursuri

III.8.1. Compania își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează. Data începerii și cea a încheierii promoțiilor și concursurilor vor fi specificate în regulamentul desfășurării acestora. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți prin intermediul site-ului propriu.

III.8.1.Regulament utilizare cupoane valorice

– Pentru cupoanele valorice de 200 si 500 lei, suma minima de comanda trebuie sa fie minim de 800 lei.
– *#cuponmaleta75 lei  – se aplica doar pentru categoria Malete, la produsele cu pret intreg
– cupon *30malete – se aplica doar pentru cele mai noi malete din colectie, la produsele cu pret intreg

9. Fraudă

III.9.1. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului adinabuzatu.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului adinabuzatu.ro, Compania rezervându-și dreptul de a formula plângere penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

10. Dispoziții finale

III.10.1. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii și finalizarea acesteia, clientul acceptă, fără obiecțiuni, termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat între client și Companie.

III.10.2. Fiind de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, clientul își asumă, în totalitate, drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea produselor din magazinul virtual adinabuzatu.ro.